Onderwerp: Bezoek-historie

Vooronderzoek naar de gevolgen van de vestiging van de tweede nationale luchthaven in de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); F.W.R. Evers en R.J. Brandsma

 

Samenvatting

Bestudeert de gevolgen die de vestinging van een luchthaven in de Markerwaaard voor de ongeving met zich mee brengt. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan: de ontwikkeling van de luchtvaart; de funktieverdeling tussen Schiphol en de luchthaven Markerwaard; de grootte en ligging van het luchtvaartterrein; de benodigde verkeersinfrastructuur; milieu-effecten; werkgelegenheid; de huisvesting van de luchthavenemployes.

 

Annotatie

48 [4] p.
bijl., fig., krt.
Met lit. opg. - Met samenvatting

Naar boven