Onderwerp: Bezoek-historie

Voorloopige nota betreffende de boordvoorziening van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders
Publicatiedatum:01-01-1927

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; J.P. Mazure

 

Samenvatting

Het valt te verwachten, dat in de toekomstige Zuiderzeepolders het verkeer te water een zeer belangrijke rol zal spelen, waarbij in het bijzonder zal zijn te rekenen op veelvuldig gebruik van snelvarende motorschepen. In vaarwegen van beperkt dwarsprofiel, oefent een dergelijke vaart een zeer vernielende werking uit op de onbeschermde kanaaloevers, wat tot gevolg geeft: afslag aan de boorden en verondieping in het midden van het kanaal; daardoor hinder voor de scheepvaart en voortdurende onderhoudswerken. Het is daarom noodzakelijk, dergelijke oevers van een vedediging te voorzien, waardoor zij tegen de haalgolven der motorboten bestand zijn. Het doel van deze studie is gegevens te verzamelen, welke bij het bepalen van de constructie van deze boordvoorziening van nut kunnen zijn, of welke aanleiding konden geven tot nader onderzoek of nadere proefnemingen in een bepaalde richting.

 

Annotatie

66 p.
(Nota / ZZW ; 52)
Met lit. opg.

Naar boven