Onderwerp: Bezoek-historie

Voorloopige aanteekeningen betreffende de grondslagen voor het plan van de zuidelijke polders, in het bijzonder voor dat van den zuidwestelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]; [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

 

Samenvatting

Beschouwing van het vooronderzoek voor het ontwerpen van een verkavelingsplan ten behoeve van de inrichting van de zuidelijke IJsselmeerpolders. De eisen van de landbouw, als meest bepalende factor, zijn bekend, zodat de gevolgen voor de verkeersinfrastructuur en de vestiging van industrie, bevolking en handel nader onderzocht kunnen worden.

 

Annotatie

(Nota / ZZW ; 155)

Naar boven