Onderwerp: Bezoek-historie

De Voorlanden : een onderzoek naar de vegetatie in relatie met bodem en waterhuishouding ten behoeve van richtlijnen voor inrichting en beheer van nieuw op te spuiten zandstranden
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A.F.J. van Baarsen en J. Proost

 

Samenvatting

Het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op vier strandgedeeltes, de proefplekken, heeft bestaan uit een vegetatiekundig, een bodemkundig en een waterhuishoudkundig deel. Het is van belang de relaties tussen de drie deelaspecten te leren kennen, zodat vanuit de verkregen kennis de huidige situatie kan worden begrepen en de toekomstige ontwikkelingen kunnen worden voorspeld, zodat met behulp hiervan richtlijnen kunnen worden geformuleerd voor de inrichting en het beheer van nieuw op te spuiten zandstranden. Deze richtlijnen zijn ook te gebruiken voor bestaande zandstranden.

 

Annotatie

101 p.
bijl., fig., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-149 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven