Onderwerp: Bezoek-historie

Het voorkomen van weidevogels in de Lauwerszee in de periode 1969 t/m 1981
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); van A. Muis

 

Samenvatting

Melding wordt gemaakt van de totale aantallen weidevogels in de gehele Lauwerszee en de dichtheden per ha in een aantal intensief onderzochte gebieden. Het betreft een literatuurstudie, die is verricht in het kader van het specifieke weidevogelonderzoek dat in 1982 is gestart om de effecten van verschillende beheersmaatregelen op weidevogels te toetsen.

 

Annotatie

[19] p.
graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-164 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven