Onderwerp: Bezoek-historie

Voordrachten Oostelijk-Flevoland-dag 1957
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); [F.L. van der Bom... et al.

 

Samenvatting

INHOUD: Voorwoord / A.P. Minderhoud ; De waterbouwkundige werkzaamheden in Oostelijk Flevoland na het droogvallen / F.L. van der Bom ; Het werkplan van de Landbouwwetenschappelijke afdeling ten behoeve van het in cultuur brengen van Oostelijk Flevoland / A.J. Zuur ; Het begin van de ontginning en tijdelijke exploitatie van Oostelijk Flevoland / B. Prummel ; De nutsvoorzieningen in Oostelijk Flevoland / O.S. Ebbens ; Boerderijenbouw in Oostelijk Flevoland / A.D. van Eck ; Het concept-uitgifteplan voor Oostelijk Flevoland / A.J. Venstra.

 

Annotatie

52 p.
fig.
(Flevobericht A ; no. 6)

Naar boven