Onderwerp: Bezoek-historie

Voordrachten ontwikkelingsdag- Oostelijk Flevoland 1961
Publicatiedatum:01-01-1962

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders)

 

Samenvatting

A.P. Minderhoud. Openingswoord; F.L. van der Bom. Werkzaamheden van de Dienst der Zuiderzeewerken in Oostelijk Flevoland; A.J. Zuur. Iets over het werk van de Wetenschappelijke Afdeling van de Wieringermeerdirectie in de laatste jaren; B. Prummel. Ontginning en exploitatie in de afgelopen twee jaar en een blik op de nabije toekomst; O.S. Ebbens. Enkele aspecten van de sociaal-economische opbouw van Oostelijk Flevoland; A.D. van Eck. Werkzaamheden van de bouwkundige afdeling.

 

Annotatie

III, 48 p.
fig., tab.
(Flevo-Bericht ; A no. 32)
Voordachten gehouden voor de Ontwikkelingsdag van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 17 mei 1961 te Dronten

Naar boven