Onderwerp: Bezoek-historie

De voordeligste lengten en breedten van fruitteeltbedrijven uit het oogpunt van landinrichting en landgebruik
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door B.W. Braams en K.S. Feitsma

 

Samenvatting

Behandeld worden: De kosten voor het landgebruik; De inrichting van een reeds verkaveld gebied voor fruitteelt; De inrichting van een niet verkaveld gebied voor fruitteelt; Een vergelijking van het op verschillende manieren inrichten van een fruitteeltgebied.

 

Annotatie

35 p.
fig., tab.
(Flevobericht / no. 57)
Lit. opg.

Naar boven