Onderwerp: Bezoek-historie

De volgorde van uitvoering van de verdere inpolderingen in het IJsselmeer
Publicatiedatum:01-01-1955

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

De volgorde heeft invloed op: de wijze van regeling van het peil van de boezems, op de beweging van het slib, op de waterstanden en op het ontwerp van de voorzieningen in verband met geo-hydrologische gesteldheid van de randgebieden van de polders. Verder wordt er aandacht geschonken aan de invloed op de ontwikkeling van Lelystad en de scheepvaart en andere belangen. Tenslotte worden de kosten voor de verschillende mogelijkheden besproken.

 

Annotatie

8 p.
bijl., krt.
(Nota / ZZW ; 242)

Naar boven