Onderwerp: Bezoek-historie

De vogelbevolking in de Lauwerszee in het voorjaar van 1969
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door H. v. Elburg

 

Samenvatting

In het voorjaar van 1969 werden geregeld vogelwaarnemingen verricht in het Lauwerszeegebied. Deze waarnemingen hadden tot doel een overzicht op te stellen van de in dit gebied voorkomende vogelpopulatie vóór en na de afsluiting van de Lauwerszee.

 

Annotatie

7 p.
bijl., krt.
(Intern rapport / RIJP ; no. 173)

Naar boven