Onderwerp: Bezoek-historie

Het verzamelen en bewerken van de gegevens over de bemaling van de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Op elk der gemalen worden de gegevens omtrent bemaling, regenval en waterstanden regelmatig genoteerd en wel: waterstanden in de polder en in het buitenwater, neerslag, bemaling, opbrengst en revisie en reparatie. Door de hoofdmachinist van elk gemaal wordt aan de werktuigkundige de gegevens verzonden.

 

Annotatie

5 p.
12 bijl.
(Nota / ZZW ; 205)

Naar boven