Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 : deelrapport 1 : voorstudie
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.J. Steketee en O. van der Kolk; Tauw

 

Samenvatting

Het evaluatie-onderzoek moet antwoord geven over het milieuhygienische en civieltechnische gedrag van AVI-bodemas onder praktijkomstandigheden en het functioneren van de bodembeschermende voorzieningen. In de voorstudie is d.m.v. literatuuronderzoek informatie verzameld op grond waarvan een plan van aanpak voor het onderzoek is opgesteld. Een belangrijk deel van het veldwerk bestaat uit het graven van 2 dwarsdoorsneden over de volledige hoogte. Hierdoor ontstat de mogelijkheid om een samenhangend beeld te krijgen en op relevante plaatsen monsters te nemen van AVI-bodemas enoverige materialen, zoals drainzand. Behalve bepalingen van gehaltes, wordt ook uitloogonderzoek gedaan om de relatie tussen de Bouwstoffenbesluit-theorie en de praktijk vast te stellen.

 

Annotatie

113 p.
bijl., tab.
DWW Rapportnr. DWW-2002-033
(Publicatiereeks grondstoffen ; 2002/06)
Rapportnr. Tauw-R001-3755819JJS-D03-D
Het rapport: Evalutatie-onderzoek van de ophoging met AVI-bodemas in Rijksweg A15 bestaat uit 1 samenvattend eindrapport en de volgende 5 deelrapporten: 1. Voorstudie. 2. Milieutechnisch onderzoek. 3. Het functioneren van de zandbetonietafdichting. 4. Vormen van verkitting. 5. Effecten van verkitting bij zetting.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterstaat (RWS, DWW)
ISBN 9036937930, ISBN 9036937914

Naar boven