Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwateren, rijpen, en landfarmen van baggerspecie : stand van zaken
Publicatiedatum:01-06-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); P. Karssemeijer, L. Osté, R. van Etten...[et al.]

 

Samenvatting

Beschrijft de randvoorwaarden en mogelijkheden voor het toepassen van ontwateren, rijpen en landfarmen in algemene zin. Ontwateren, rijpen en landfarmen zijn extensieve behandelingsmethoden. Hierbij wordt de baggerspecie in relatief dunnen laagdiktes (ca. 1m) uitgespreid op een daartoe ingerichte locatie. Aan grootschalige realisatie van ontwateren, rijpen en landfarmen zijn enkele randvoorwaarden verbonden, zoals: de kwaliteit van de ingaande baggerspecie, de specie moet na behandeling toegepast kunnen worden als bouwstof: ermoet voldoende ruimte zijn om de behandelingsmethode toe te passen: de afzet van het geproduceerde materiaal.

 

Annotatie

18 p.
ill.
DWW rapportnr. DWW-2002-057
[In opdracht van RWS, Advies en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA)]
Met lit.opg.
Versie 1
Contactpersoon DWW: R. Ringeling

Naar boven