Onderwerp: Bezoek-historie

Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten (SNIP)
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In SNIP is vastgelegd welke besluitvormingsprocedure moet worden doorlopen voor aanlegprojecten die betrekking hebbne op watekeren en waterbeheren, wat de hierbij behorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van DG Rijkswaterstaat en DG Water en op welke momenten betrokkenheid van de Minister c.q. Staatssecretaris noodzakelijk is. Per fase wordt een toelichting gegeven welke informatie noodzakelijk is.

 

Annotatie

22 p.
foto's

Naar boven