Onderwerp: Bezoek-historie

'Beweeg'redenen van mensen : reistijd, virtuele mobiliteit en de Brever-wet : deel 2: toets van de wetmatigheid : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H.J. van der Mede ... [et al.]; Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

In dit tweede onderzoek wordt er getoetst of de BREVER-wet geldig is, de wet van Behoud van REistijd en VERplaatsingen. Hierbij wordt aangesloten bij de definitie van de BREVER-wet uit het eerste deel. De gemiddelde reistijd en het gemiddelde aantal verplaatsingen per jaar hebben op geaggregeerd niveau en voor een langere periode een constante waarde. Het onderzoek gaat in op de vraag of de wet (nog steeds) geldig is in de Nederlandse situatie. Specifiek wordt gekeken naar de periode waarover de wet geldt en voor welke demografische en ruimtelijke segmenten en voor welke modaliteiten. In dit tweede onderzoek worden ook zes hypothesen uit het eerste onderzoek geoperationaliseerd en getoetst op empirische gegevens.

 

Annotatie

52 p.
ill
Met samenv.
Met losse bijlage: 'Beweeg'redenen van mensen : reistijd, vituele mobiliteit en de Brever-wet : deel 2: toets van de wetmatigheid : bijlagen. - 58 p. - ill. - Met lit.opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding J. Berveling, J. Prij, N. Kalfs, P. Jorritsma (AVV), B. Abeelen (DGP), S. Dekker (RWS, MD) e.a.
ISBN 9036917425

Naar boven