Onderwerp: Bezoek-historie

Risicoanalyse van het transport van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas, Dordtsche Kil en het Hollandsch Diep : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.G. Bos; J. Heitink; AVIV Adviserende Ingenieurs

 

Samenvatting

Het risico van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Oude Maas, de Dordtsche Kil, het Hollandsch Diep is berekend. Daarbij is expliciet het aandeel zeevaart in de berekening verwerkt. De berekeningen laten zien dat de contour voor het individueel risico van 10-6 per jaar nergens een ruimtebeslag op de oever heeft. Bij de splitsing Oude Maas-Hartelkanaal raakt de contour de oever. Bij de splitsing Dordtsche Kil-Hollandsch Diep is eveneens sprake van een 10-6-contour. Deze ligt echter geheel op het water. Het groepsrisico per kilometer ligt voor deze vaarwegen overal onder de orienterende waarde.

 

Annotatie

54 p.
ill.
Projectnr.: 01375
Met samenv.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Afdeling Scheepvaart uit namens RWS, Directie Zuid-Holland (ZH), Afdeling Scheepvaartzaken
Projectbegeleiding M.A. Wolters

Naar boven