Onderwerp: Bezoek-historie

Afslagkaart Noordzeekust : resultaten en achtergronden van verkennende afslagberekeningen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Steetzel; Alkyon Hydraulic Consultancy & Research

 

Samenvatting

Onderzoeksrapport waarin de achtergronden en resultaten van een grote serie afslagberekeningen voor de Noordzeekust van Nederland zijn beschreven. De verkennende studie geeft een korte beschrijving van de gebruikte methodiek voor de bepaling van de mate van duinafslag, beschrijft de opzet van de berekeningen en de daarbij gehandteerde scenario's. Geeft een overzicht van de gebruikte randvoorwaarden, de basisresultaten van de uitgevoerde afslagberekeningen en de correcties op de waarden als gevolg van de aanwezigheid van constructieve elementen in de zeewering. Gaat verder in op de afgeleide resultaten, de groote van de zogenaamde veiligheisdhorizon, de doorleveringen van de studieresultaten en de effecten van golfoverslag.

 

Annotatie

50 p. [100 p.]
bijl., fig., tab.,
Rapportnummer A801R1
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project KUSTBEWUST
Projectleider A.A. Arends
Met lit. opg.

Naar boven