Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van de Zuiderzeelijn ten aanzien van de Vogelrichtlijngebieden bij de Hollandse Brug, Ketelbrug en Drontermeer
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M. Kolen, M. Platteeuw, R. Noordhuis

 

Annotatie

15 p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2002.120X)
Met lit. opg.

Naar boven