Onderwerp: Bezoek-historie

Draaiboek juridische aanpak waterbodemsaneringen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems, Waterbodems Advies en Uitvoering (AKWA-WAU)

 

Samenvatting

In de praktijk worden de meeste waterbodemsaneringen door het Rijk betaald wat feitelijk in tegenspraak is met het beleid. Dit draaiboek maakt inzichtelijk welke instrumenten de Regionale Directie als beheerder en eigenaar heeft om een andere partij aansprakelijk te stellen voor sanering.

 

Annotatie

58 p.
bijl.
In opdracht van Rijkswaterstaat
AKWA-rapportnr. 01-003
Met lit. opg.

Naar boven