Onderwerp: Bezoek-historie

De toestand van de bodem van de Westerschelde aan het begin van de verruiming 48'- 43' : herziene TO voor de bodem van de Westerschelde
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, (RWS, ZL); E. Parée

 

Samenvatting

Herziene versie van de uitgangs- of TO-situatie van de bodem van de Westerschelde voor de 48'/43'-verruiming. Deze nieuwe beschrijving beperkt zich tot de fysische aspecten van de Westerschelde; in dit geval alleen de morfologie van de waterbodem.

 

Annotatie

40 p.
ill., bijl.
krt.
Notitie AXL 02.40
Project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE)
Met lit. opg.

Naar boven