Onderwerp: Bezoek-historie

Kerncijfers personenvervoer
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Statistische gegevens ontleend aan diverse bronnen.

 

Annotatie

Bevat deelrapporten met kerncijfers van de volgende perioden/jaren :
1985-2002
1997
2001
2002
2004
ISSN 1570-7059

Naar boven