Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie van flowcytometrie fytoplanktonmonitoring 2000
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); T. Rutten, B. Sandee, A. Hofman

 

Samenvatting

Vergelijkt flowcytometrie met microscopie ten bate van fytoplantonmonitoring. Doel is de invloed van het menselijk handelen op het ecosysteem op de lange termijn kwalitatief (soortensamenstelling) dan wel kwantitatief (biomassa, soortenconcentraties) vast te stellen. Verder het verkrijgen van informatie over de in de Nederlandse wateren voorkomende giftige algensoorten of soorten die plagen of bloeien veroorzaken, zoals de "schuimvormer" Phaeocystis sp.

 

Annotatie

VIII, 46 p.
ill.
Rapport RIKZ/2001.034
In het kader van de projecten BIOMON en TNW*Millab
Digitaal document 1 Mb
Met lit. opg.

Naar boven