Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie OTAO 2e Beneluxtunnel
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); E.M.W. Gerrits

 

Samenvatting

In deze evaluatie van het OTAO-proces van de 2e Beneluxtunnel zijn de belangrijkste ervaringen, leerpunten en gebeurtenissen opgenomen. Enerzijds is het een weergave in proza van dingen die voorgevallen zijn en processen die gespeeld hebben, anderzijds is het een zo volledig mogelijke weergave van alles wat er gespeeld heeft om tot het succesvol transporteren en afzinken van de tunnelelementen te komen.

 

Annotatie

65 p.
bijl.
Documentnr.: 1915-01-0512
Definitief
Versie 1.0

Naar boven