Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe instrumenten voor implementatie van integraal kustzonebeleid : deel 3 van onderzoek naar instrumenten voor implementatie van integraal kustzonebeleid in het kader van WONS O&I
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Hermine Erenstein, Evert van Huijssteeden

 

Samenvatting

Samenvatting van de uitwerking van vier verschillende invalshoeken rond ideeën over nieuwe instrumenten, die op de lange termijn, op diverse schaalniveaus, gericht op kust en al dan niet los van het huidige staatkundige bestel kunnen worden ingezet bij de uitvoering van kustzonebeleid. Het doel van de studie is het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, die bij voorkeur innovatief, inspirerend en extreem van aard zijn en die de discussie over kustzonebeleid kunnen voeden.

 

Annotatie

148 p.
bijl., fig., tab.
Werkdocument RIKZ/AB/2001.110X
(kustbewust ; 3)
Het onderzoek "Instrumenten voor implementatie van kustzonebeleid" maakt deel uit van het RWS onderzoeksprogramma Onrganisatie& Instrumentarium (O&I)
Bijlagen bestaan uit verschillende rapportages:
Bijlage 3A: Nieuwe arrangementen en innovatieve sturingsopties in het kustzonebeleid / Jan van Tatenhove, Maarten Hajer. - Amsterdam : Universiteit van Amsterdam. -
Bijlage 3B: Beheren wij de Noordzeekust in 2050? : een visie op instrumentontwikkeling / Antoinette T.M. Wijffels. - Delft : Whitie management, 2001. –
Bijlage 3C: Kustveiligheidsstrategieën als basis voor het instrumenteren van het kustzonebeleid : instrumenten voor het omgaan met zeespiegelstijging / Hermine Erenstein, Evert van Huijssteeden, Frank van der Meulen. - Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), 2001. - Werkdocument RIKZ/AB/2001.106X. -
Bijlage 3D: Nieuwe stromen voor de kust / Frank van der Valk, Mark van Dorp. - Amsterdam : AIDEnvironment. - 2 dl. - In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven