Onderwerp: Bezoek-historie

Luchtkwaliteit langs het Nederlandse snelwegennet in 2010 : analyse van knelpunten en oplossingen
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum voor energiebesparing en schone technologie (CE); Opgesteld door D. Metz...[et al.]; [Witteveen+Bos; TNO]

 

Annotatie

PDF van rapport niet aanwezig, alleen pdf van een kaart
123 p.
ill. + 1 losse tek.
In opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
In de begeleidingscommissie is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vertegenwoordigd door C. Zuidema, M.C. Roorda-Knape en R. Braakenburg van Backum
Met lit. opg.

Naar boven