Onderwerp: Bezoek-historie

NET ertussenin : light rail en HOV, de mogelijkheden in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Centrum Vernieuwing Openbaar Vervoer (CVOV); [G. van Kesteren, R.I.Th. Koolen]

 

Samenvatting

Geeft een beeld van de huidige stand van zaken rond light rail en overig hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), alsmede van de bijdrage die het CVOV kan leveren bij de uitwerking van regionale plannen voor het opwaarderen van het openbaar vervoer.

 

Annotatie

31 p.
ill

Naar boven