Onderwerp: Bezoek-historie

Nota over maatregelen ex artikel 8 van de Deltawet, verbandhoudend met de afsluiting van het Veerse Gat
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Dir. Deltawerken-zuid]

 

Naar boven