Onderwerp: Bezoek-historie

Verwerking meetgegevens Twenthekanalen : hoofdkanaal: periode 1981-1989
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Dienst Landbouwkundig Onderzoek-Staring Centrum (SC-DLO); H.Th.L. Massop, J.G. te Beest

 

Samenvatting

Naar aanleiding van klachten over kwel meet Rijkswaterstaat op het traject tussen Eefde en Lochem van het Hoofdkanaal van de Twenthekanalen in verschillende dwarsraaien grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden. Door middel van tijdsstijghoogten t.o.v. NAP en t.o.v. maaiveld zijn de meetgegevens voor 1981-1989 gepresenteerd. Het verloop van de grondwaterstand in dwarsraaien is weergegeven in figuren.

 

Annotatie

82 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Overijssel (RWS, OV). Contactpersoon bij Rijkswaterstaat was W.G.A. Boumans
Rapport 210.1
Met lit. opg.
ISSN 09274499

Naar boven