Onderwerp: Bezoek-historie

Verhandeling inzake een onderzoek naar de geschiktheid van de Twenthekanalen voor de toekomstige scheepvaart en waterhuishouding
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Overijssel (RWS, OV)]; J.J. Schot

 

Annotatie

92 P.
bijl., tek., tab.
Met 5 losse bijl.

Naar boven