Onderwerp: Bezoek-historie

De Noorder-Lekdijk bovendams en de doorsteking van den Zuider-Lekdijk bij Culemborg : 1803-1813 : eene bijdrage tot de geschiedenis van den nederlandschen waterstaat geschetst en met onuitgegeven stukken toegelicht
Publicatiedatum:01-01-1880

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.W. Welcker

 

Annotatie

X, 319 p.
25 cm
Met voetnoten

Naar boven