Onderwerp: Bezoek-historie

Nader onderzoek Nieuwe Merwede : A. aanpassing van het regionaal waterkwaliteitsmodel noordelijk Deltabekken : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.D. Kroeze, H.J. Gerrits, W. van Ellen. Nader onderzoek Nieuwe Merwede : B. verspreiding van verontreinigingen vanuit de waterbodem verslag modelonderzoek / K. Maiwald, R.J. Vos; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

In deel A wordt beschreven wat de resultaten zijn van een aanpassing van het Regionaal waterkwaliteitsmodel Noordelijk Deltabekken in verband met het Nader Onderzoek Nieuwe Merwede door de ontwerper en gebruiker de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat. Bovendien wordt aangegeven welke aanpassingen aan andere modellen zijn doorgevoerd. De modellen zijn vervolgens gehanteerd om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Nieuwe Merwede vast te stellen. In deel B wordt het onderzoek beschreven dat uitgevoerd is om na te gaan in welke mate de vervuilde waterbodem van de Nieuwe Merwede bijdraagt aan de verontreiniging van het grondwater.

 

Annotatie

ongep.
fig., tab. ; 30 cm
T974, T977
Met lit. opg.
Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland, (RWS, ZH)

Naar boven