Onderwerp: Bezoek-historie

Morfologie Eendracht na sluiting Tholensche Gat
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, Bouwbureau Compartimenteringswerken, Werkgroep Eendracht

 

Samenvatting

In deze nota wordt een voorspelling gegeven van de ontgrondingen die na de sluiting van het Tholensche Gat in het kanaal de Eendracht op zouden kunnen treden en de mate waarin dit de stabiliteit van de hoogwaterkering in gevaar kan brengen. Van belang voor de voorspelling van toekomstige ontgronding is de ervaring met de ontgrondingen die zich de afgelopen jaren in het zuidelijk kanaalgedeelte hebben voorgedaan, de hydraulische situatie in het kanaal na sluiting van het Tholensche Gat en de samenstelling en erodeerbaarheid van de kanaalbodem. Tenslotte zal worden aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het gevaar van ondermijning van de hoogwaterkering tegen te gaan.

 

Annotatie

68 p.
fig., tab. ; 30 cm
Nota ZBC 86-20.003. - Lit. opg. : p. 63

Naar boven