Onderwerp: Bezoek-historie

Monitor-onderzoek Deltaplan Grote Rivieren : eerste meting
Publicatiedatum:01-11-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Jaap Geerlof, Hans Hufen, Bram Zandstra

 

Samenvatting

Beschrijft de uitkomsten van een monitoronderzoek Deltaplan Grote Rivieren uitgevoerd onder burgers, bedrijven en agrariërs woonachtig in de getroffen gebieden en onder burgers in de rest van Nederland. De belangrijkste uitkomsten worden puntsgewijs vermeld. Er bestaat een redelijk groot draagvlak voor de uitvoering voor het Deltaplan Grote Rivieren (DPGR), waarbij er wel regionale verschillen geconstateerd zijn.


De minister van Verkeer en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan en controleert of de plannen binnen de gestelde termijnen worden uitgevoerd.

 

Annotatie

23 p.
Uitgevoerd op verzoek van DTC Project Support in opdracht van de Werkgroep Communicatie Deltaplan Grote Rivieren (Waterschappen, Hoogheemraadschappen en polderdistricten)

Naar boven