Onderwerp: Bezoek-historie

Modellering waterbodemkwaliteit chemiehaven na sanering : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F.J. Bleeker, J.J.G. Zwolsman; Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

De waterbodem van de Chemiehaven is ernstig verontreinigd. In het kader van het "Nader Onderzoek Chemiehaven" wordt door de RWS overwogen om de waterbodem van de Chemiehaven te saneren. Een belangrijke vraag bij het onderzoek is of na sanering opnieuw een verontreinigde waterbodem zal ontstaan onder invloed van de te verwachten lozingen en concentraties in de rivier. Met het pc-model "Lozingen In Havens" (LIH) zijn berekeningen uitgevoerd naar de te verwachten sedimentkwaliteit in de Chemiehaven na sanering. Onder de door Dir. Zuid-Holland (RWS) opgestelde prognoses voor de lozingen, wordt voor de gemodelleerde stoffen voorspeld dat de bodemkwaliteit in de Chemiehaven vooral wordt bepaald door de kwaliteit van slib uit de bovenlaag en slib uit de onderlaag aan de randen van de Botlekhaven. De berekende verontreinigingsgehaltes aan sedimenterend slib zijn lager dan de in 1990 tijdens de monstercampagne in Chemiehaven gemeten gehaltes. Blijkbaar is met het saneringsbeleid een trend ingezet die leidt tot verbetering van de kwaliteit van de waterbodem in de Chemiehaven. Volgens de berekeningsresultaten zet deze trend zich voort als de prognoses voor 1995 worden gerealiseerd.

 

Annotatie

VI , ongep.
fig. , tab. ; 30 cm T998. - Met lit. opg. - Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
(RWS, ZH)
C14891 RIZA Uitleenbaar

Naar boven