Onderwerp: Bezoek-historie

Modellering van de invloed van de verontreinigde waterbodem in de zuidrand van het Noordelijk Deltabekken
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M.A. Streng, N.M. de Rooij, R. van Buuren, H.J. Gerrits Waterloopkundig Laboratorium (WL)

 

Samenvatting

In de zuidrand van het Noordelijk Deltabekken heeft zich na sluiting van het Haringvliet een sterk verontreinigde sliblaag afgezet. Met behulp van het hydrologische model MODFLOW en het chemische verspreidingsmodel STYXZ is het effect van deze sliblaag op het grondwater gemodelleerd voor het oostelijk deel van dit gebied. Geeft een beschrijving van de werkzaamheden voor de modellering van grondwaterstroming met MODFLOW en geeft een beschrijving van de werkzaamheden voor de modellering van stoftransport met STYXZ. Geeft aan dat bij de berekeningen van het studiegebied een chemische schematisatie is gemaakt. Geeft berekeningsresultaten voor de huidige situatie en berekeningen voor de situatie bij RAP/NAP. Tenslotte wordt het geheel afgesloten met conclusies, een literatuuroverzicht en bijlagen.

 

Annotatie

V , 54 p.
fig. , tab. ; 30 cm
T262. - Lit. opg. : p. 54. - Opdrachtgever : (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven