Onderwerp: Bezoek-historie

Mobiliteitsregulering in stedelijke gebieden : de toepassing van erven en dertigkilometer-zones
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Neeskens, J. Kropman; Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen

 

Samenvatting

Het beleid van de overheid om de verkeersleefbaarheid te verbeteren wordt onder meer gezocht in het onderscheiden van verkeersruimten en verblijfsgebieden (verkeersluw). In onderhavig onderzoeksrapport wordt vooral ingegaan op de procesmatige kanten van dit gevoerde beleid. Centrale vraag is de wijze waarop en de mate waarin het rijk er in slaagt om het beleid ten aanzien van verkeersluwe gebieden op lokaal niveau gerealiseerd te krijgen. Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid met betrekking tot verkeersluwe stedelijke gebieden zich heeft ontwikkeld tot een langdurig en consistent beleidsprogramma. De ervaringen met verkeersluwe gebieden zijn overwegend positief. Wel wordt aanbevolen te streven naar meer duidelijkheid over de toepassing van de diverse varianten (30 km-zones, erven) en een uitbreiding van de oppervlakteschaal voor 30 km-zones.

 

Annotatie

ix, 72 p.
tab. ; 24 cm
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat) Subsidiënt: Commissie Programma Evaluatie (CPE). - Lit. opg. p. 71-72.
ISBN 9063708432

Naar boven