Onderwerp: Bezoek-historie

Mobiliteit in beweging : studie effecten openstelling ringweg Amsterdam
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

in opdracht van het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat Hoofddirectie van de Waterstaat (HW) en Directie Noord-Holland (NH); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

 

Samenvatting

Deze brochure behandeld de voltooing van de ringweg Amsterdam. Deze heeft voor de verkeersafwikkeling in de regio Amsterdam en delen van de rest van Nederland belangrijke consequenties, want verkeersstromen verplaatsen zich en verkeersintensiteiten nemen toe of af. De openstelling van de ringweg om Amsterdan maakt het mogelijk oorzaken en gevolgen van verandering in mobiliteit onder de loep te nemen. In deze brochure wordt hier studie naar gedaan en er wordt ingegaan op misverstanden over oorzaken en gevolgen van mobiliteitsveranderingen.

 

Annotatie

12 p.
ill.
ISBN 9036904617
uitgevoerd door het [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde

Naar boven