Onderwerp: Bezoek-historie

Milieuvriendelijke inrichtingsalternatieven voor de oevers van het Noord-Willemskanaal in Drenthe
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Drenthe; [uitgevoerd door] Heidemij Adviesbureau bv [en] LB&P Bureau voor Landschap-oecologisch onderzoek bv

 

Samenvatting

In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Drenthe, is door Heidemij Adviesbureau b.v. in samenwerking met een bureau voor landschaps-oecologisch onderzoek b.v. te Beilen, een studie verricht naar de algemene inrichtingsmogelijkheden voor het Noord-Willemskanaal, en zijn met behulp van de daarbij gehanteerde ontwerpmethodiek voorstellen gedaan voor milieuvriendelijke oever-inrichting van eeb vijftal oevertrajecten. Bij de inrichtingsvoorstellen diende rekening gehouden te worden met de functies van het kanaal, de oevers, het aangrenzende gebied en de haalbaarheid van de voorstellen, waarbij de aanleg- en onderhoudskosten en de beschikbare ruimte betrokken moesten worden. De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: 1. Welke mogelijkheden zijn er voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke oevers, in het bijzonder langs het Noord-Willemskanaal, en op welke wijze zijn deze op systematische en overzichtelijke wijze te bepalen en te presenteren? 2. Wat zijn de inrichtingsmogelijkheden voor een aantal concrete locaties en hoe kunnen deze uitgewerkt worden? Om het gewenste resultaat bij een milieuvriendelijke oever-inrichting van het Noord-Willemskanaal te bereiken, is het noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met diverse aspecten.

 

Annotatie

61, 69 p.
ill. ; 30 cm
Projectnummer 631-3.3513. - Met lit. opg.

Naar boven