Onderwerp: Bezoek-historie

Milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith : startnotitie
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst afdeling Beleids- en Projectanalyse Natte Infrastructuur (RWS, BD)

 

Samenvatting

MER over de uitbreiding van de uitwijkhaven bij Lobith die met circa 30 ligplaatsen te klein is geworden. De uitbreiding zal gevolgen hebben voor geologie, geomorfologie, bodem en water, flora, fauna, landschap, cultuurhistorie en ruimtegebruik van het gebied rond Lobith. De huidige toestand van bovengenoemde aspecten wordt geschetst en alternatieven voor de uitbreiding worden aangedragen. De effecten van de alternatieven worden in een apart hoofdstuk belicht.

 

Annotatie

32 p.
fig., foto's, tab. ; 30 cm
Nota Lobith-N-92.036
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland (RWS, GL)
Lit. opg.: p. 31

Naar boven