Onderwerp: Bezoek-historie

Middensluis Terneuzen opnieuw in gebruik
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samengest. door de afdeling Planstudies en scheepvaart (NXP) van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Zeeland

 

Samenvatting

Een historisch overzicht van het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt gegeven. De herstelwerkzaamheden aan de Middensluis (reserve voor de Westsluis), waarbij een nieuw buitenhoofd is geconstrueerd, de sluiskolk is hersteld en het binnenhoofd is aangepast, worden beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de organisatie van het sluisbedrijf.

 

Annotatie

fot0's, krt., tek. ; 30 cm

Naar boven