Onderwerp: Bezoek-historie

MER Loswal Noord : advectief en diffusief stoftransport : verslag modelonderzoek
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); N.M. de Rooij

 

Samenvatting

Jaarlijks wordt 7 miljoen ton licht verontreinigde baggerspecie uit de Euro-Maasgeul en de westelijke havens van het Rijnmondgebied in de Noordzee gestort op de locatie Loswal Noord. Door de heersende zeestromingen wordt een deel van het gedumpte slib weer teruggevoerd naar de havens aan de Rijnmond. In deze Milieu Effectrapportage worden een aantal alternatieven voor de wijze van inrichting van de Loswal Noord kritisch bekeken. Het blijkt uit modelberekeningen dat een verdiepte loswal het terugstromen van het slib in hoge mate tegen zal gaan.

 

Annotatie

ongep.
fig., tab.
T1122
Met lit.opg.
Opdrachtgever : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven