Onderwerp: Bezoek-historie

Menselijke factoren bij ongevallen op de A28 : de sneeuwbui op 21 november 1988
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.H.K. van der Linden, H.J.H. Oude Egberink, P.F. Lourens Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Gaat in op het onderzoek naar de invloed van menselijke factoren bij het ongeval op rijksweg 28 (RW28), ten gevolge van een zware sneeuwbui tijdens de ochtendspits op 22 november 1988. Nagegaan wordt wat het effect van deze sneeuwbui had op de weggebruikers, en hoe Rijkswaterstaat en de politie hierop reageerden. Tevens wordt ingegaan op de gebeurde ongevallen, de verzamelde ongevalsgegevens en de verwerking van de afgenomen interviews. Tot slot worden een aantal conclusies en aanbevelingen aan de Rijkswaterstaat en de weggebruikers gegeven.

 

Annotatie

fig., tab. ; 23 cm
VK 89-30. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR). Engelse samenvatting : p. 7. - Lit. opg. : p. 29.
ISBN 9068071661

Naar boven