Onderwerp: Bezoek-historie

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1999-2003
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

fotoredactie en cartografie Meetkundige Dienst (Delft); Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

In het MIT voor de periode 1999-2003 worden de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer geschetst en wordt ingegaan op de beleidslijn en de implementatie van de beleidslijn in het verkeer en in het personen- en goederenvervoer en in de luchtvaart. Tenslotte wordt een beeld gegeven van de infrastructuur en wordt een financieel overzicht gepresenteerd voor het verkeers- en vervoersbeleid.

 

Annotatie

123 p.
foto's, krt., tab.
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport = MIT
ISBN 9039915806
ISSN 09254833

Naar boven