Onderwerp: Bezoek-historie

Meerjarenprogramma infrastructuur en transport 1992-1996
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In het Meerjarenprogramma infrastructuur en transport is het Rijksbeleid neergelegd op het terrein van verkeer en vervoer tot het jaar 2010 (SVV II). Het structuurschema wil vanuit het streven naar een duurzame ontwikkeling, binnen de grenzen die vanuit het gezichtspunt van de leefbaarheid gesteld moeten worden een goede bereikbaarheid waarborgen en de internationale concurrentiepositie van Nederland als internationaal distributieland zeker stellen. Het SVV II geeft aan hoe de verschillende overheden en de marktsector nauw met elkaar kunnen samenwerken. In het meerjarenprogramma 1992-1996 staat wat er de komende jaren moet gebeuren om de streefbeelden van het SVV II naderbij te brengen. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) bestaat uit drieonderdelen: Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer, Beleidsaccenten en hetactiviteitenprogramma.

 

Annotatie

62 p.
tab. ; 28 cm
De inhoud van deze uitgave is overgenomen uit de Memorie van Toelichting op de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 1992.
ISBN 9039901252

Naar boven