Onderwerp: Bezoek-historie

Het Meerjarenplan voor de Verkeersveiligheid en de nieuwe speerpunten "Fietsers en bromfietsers" en "Zwaar verkeer"
Publicatiedatum:01-01-1991

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV); P.C. Noordzij, P.I.J. Wouters, J.M.J. Bos

 

Samenvatting

In onderhavig overzicht wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn om de nieuwe speerpunten uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 1991 op te nemen in het Beleidsinformatiesysteem Verkeersveiligheid (BIS-V). De SWOV voert twee onderzoekingen uit met betrekking tot deze speerpunten : De veiligheid van fietsers en bromfietsers, Analyse van de verkeersonveiligheid van zwaar verkeer. Uit deze projecten wordt geleerd welke gegevens er beschikbaar zijn, op welke wijze hieruit voor het beleid bruikbare indicatoren kunnen worden gehaald, en hoe met deze indicatoren kan worden omgegaan. Voorts wordt inzicht verkregen in de betrouwbaarheid, frequentie en continuïteit van verzameling van deze gegevens.

 

Annotatie

17 p.
30 cm
R-91-94. - Consult aan de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat (RWS, DVK) ten behoeve van het Beleidsinformatiesysteem Verkeersveiligheid (BIS-V)

Naar boven