Onderwerp: Bezoek-historie

Het meerjarenplan verkeersveiligheid, meningen en verwachtingen : rapportage over een interviewronde
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A.G. Mulder; Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

 

Samenvatting

In het kader van de voorbereidingen voor een nieuw Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV 3) is aan de SWOV verzocht een aantal activiteiten te ontwikkelen.én van die aciviteiten betreft het d.m.v. interviews kennis nemen van de mening en visie van een aantal op verschillend terrein werkzame, personen in den lande over verkeersveiligheid(sbeleid). Voor deze interimrapportage is gekozen de antwoorden te rubriceren aan de hand van de vragenlijst. Het interview bevatten de volgende vragen: Is het beleid voldoende vormgegeven? Bieden de speerpunten voldoende aanknopingspunten? Zijn er ontwikkelingen met negatief effect? Zijn er ontwikkelingen met positief effect? Is de regio voldoende geëquipeerd? Zijn de gemeenten toegerust en is er politieke wil? Wat is veilig? Binnen welk systeem vallen geen of nauwelijks slachtoffers? Is zo'n systeem op kortere of langere termijn te realiseren? Zal de maatschappij de kosten voor haar rekening nemen? Zal er sprake zijn van tegenstrijdige belangen? Welke elementen zijn op korte termijn te realiseren? Welke strategie komt het meest in aanmerking? Welke maatregelpakketten komen het meest in aanmerking? Notitie over voorlichting en educatie van kinderen in het onderwijs. Het geheel wordt afgesloten met conclusies en slotopmerkingen.

 

Annotatie

22 p.
30 cm
R-90-55. - Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Naar boven