Onderwerp: Bezoek-historie

Meer benutting, minder files
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Nota waarin de term verkeersbeheersing opgevat moet worden als het beter en veiliger benutten van het bestaande hoofdwegennet. De genomen maatregelen om de verkeersbeheersing te bewerkstelligen worden in beschouwing genomen evenals de effecten van het verkeersbeheersingsprogramma. Voorgesteld wordt maatregelen als verkeerssignalering, dynamische route-informatiepanelen en incident management veelvuldiger te gaan toepassen. De kosten van de intensivering van de maatregelen worden geschat op fl. 600 miljoen. In de losse bijlage wordt een overzicht gegeven van de bestaande verkeersbeheersingsmaatregelen en de mogelijke toepassingen.

 

Annotatie

2 dl.
ill., tab.
Dl. 1: Nota verkeersbeheersing hoofdwegennet. - Dl. 2: Maatregelen voor verkeersbeheersing : bijlage bij Meer benutting, minder files Nota samengesteld door vertegenwoordigers van de Hoofddirectie van de Waterstaat (HW), Directoraat-Generaal van het Vervoer (DGV) Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en de regionale directies van Rijkswaterstaat

Naar boven