Onderwerp: Bezoek-historie

Mandaat in de Waterstaat ?
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat (RWS, HW); H.F.M. Portasse, P. van der Zwan; met medew. van M.E. Vermeeren

 

Samenvatting

Bevat de Regeling van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat van 17 december 1993, HW/R 165846 houdende mandatering ministeriële bevoegdheden binnen het Directoraat-Generaal (Regeling mandaat Rijkswaterstaat 1994). Bevat tevens een toelichting waarbij onder andere het systeem van de mandaatregeling uitgelegd wordt.

 

Annotatie

20 p.
Met bijl. - Met voetnoten

Naar boven