Onderwerp: Bezoek-historie

De Maas terug! : advies
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Watersnood Maas, [voorzitter C. Boertien]

 

Samenvatting

Dit advies van de Commissie Watersnood Maas is mede gebaseerd op een onderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium. In hoofdlijnen wordt aanbevolen het aantal overstromingen te beperken door verlaging van de hoogwaterstanden (verdieping Maas, verbreding Grensmaas) en aanleg van kades. Tevens moet de schade bij overstroming beperkt worden door geen nieuwe activiteiten toe te staan die leiden tot nieuwe schadegevallen, en het verbeteren van voorlichting, waarschuwing, rampencoördinatie e.d.

 

Annotatie

28 p.
fig., foto's
Advies aangeboden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en het College van Gedeputeerde Staten in Limburg

Naar boven