Onderwerp: Bezoek-historie

De Maas is uit ...
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg]

 

Samenvatting

In deze brochure wordt achtergrondinformatie gegeven over het fenomeen 'hoogwater'. Tevens wordt ingegaan op de taken die Rijkswaterstaat heeft met betrekking tot hoogwater op de Maas. Ook worden een aantal aspecten behandeld die van invloed (kunnen) zijn op het doen beperken van de schade ten gevolge van een verhoogde waterstand.

 

Annotatie

40 p.
ill., graf., foto's
Met samenvatting.

Naar boven